Thông báo thi tuyển đợt 2 hệ VLVH 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:           /TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
THI TUYỂN SINH ĐỢT 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

Trường ĐH GTVT TP.HCM tiếp tục gia hạn nhận Hồ sơ tuyển sinh và thông báo thời gian thi các ngành thuộc hệ đào tạo VLVH như sau: 

  • Ngành Xây dựng cầu đường liên thông, Quản lý dự án văn bằng 2 sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 23, 24/12/2017 và vẫn nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 22/12/2017.
  • Ngành Kinh tê vận tải biển liên thông, Kinh tế vận tải biển văn bằng 2, Xây dựng cầu đường văn bằng 2, xây dựng DD&CN liên thông nếu đủ số lượng mở lớp sẽ tổ chức xét và thi tuyển vào ngày 23, 24/12/17.
  • Các ngành khác: tiếp tục nhận Hồ sơ đến khi đủ lớp theo quy định sẽ tổ chức thi.

Mọi thông tin cần liên hệ:
Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo VLVH- Trường Đại học GTVT TP. HCM:
02- D3- Văn Thánh Bắc – Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Điện thoại tư vấn: 0168.638.6318 – 0903.6393.15

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH        

 

Chia sẽ.

Leave a Reply