Thông báo kết quả điểm thi TS VLVH đợt 2 năm 2017

Thông báo kết quả điểm thi TS VLVH đợt 2 năm 2017

1 – NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

2- NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP – VĂN BẰNG 2

3- NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG – VĂN BẰNG 2

4- NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

5- NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

Chia sẽ.

Leave a Reply