Quy định V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng và ĐH CQ trường ĐH GTVT TPHCM 2017

         BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 HỒ CHÍ MINH                                    

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo quyết định số:  90/ĐHGTVT-TS ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

 1. Đối tượng tuyển thẳng:
a)
Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
b)
Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, đã tốt nghiệp trung học (trong đó thí sinh trong đội tuyển Olympic và đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Tin học chỉ được xét tuyển thẳng vào các ngành: Công nghệ thông tin -D480201 và Truyền thông và Mạng máy tính -D480102). Thí sinh thuộc đối tượng đã nêu trong mục này nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.
d)
Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp trung học, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải. Thí sinh thuộc đối tượng đã nêu trong mục này nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.
e)
Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.
f)
Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh: Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có một môn trong tổ hợp xét tuyển trùng với môn thí sinh đạt giải.

3) Đối tượng xét tuyển thẳng:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

4) Chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng:
a)
Tuyển thẳng: 10 thí sinh
b)
Ưu tiên xét tuyển: 23 thí sinh
c)
Xét tuyển thẳng: 23 thí sinh

5) Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí xét tuyển:
Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí xét tuyển theo Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (Hướng dẫn số 603 /BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(Đã ký)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PGS. TS. NGUYỄN VĂN THƯ

Chia sẻ.

Leave a Reply