Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin (information Technology) Mã ngành/Mã số xét tuyển 7480201   Đánh giá chung về nhu cầu Công nghệ thông tin (CNTT) – Information Technology (IT) là một ngành…