Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã ngành xét tuyển: 748020101 (Hệ đại trà) – 748020101H (Hệ chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01…