Quyết định cho phép Trường ĐH GTVT TP.HCM và Trường ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng CN quản lý Cảng và Logistics

Quyết định cho phép Trường ĐH GTVT TP.HCM và Trường ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng CN quản lý Cảng và Logistics

lien ket dao tao

Chia sẽ.

Leave a Reply