Ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering) Mã ngành 7580201 +  Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Civil and Industrial Constructions), mã số xét tuyển 7580201.1 +  Chuyên ngành…