Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Hệ đại trà) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00 __________________________________ Giới thiệu chung Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu…