Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO) Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Hệ đại trà) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01…