Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện (Electrical Engineering) Mã ngành 7520201 + Chuyên ngành Điện công nghiệp (Electrical Engineering of Industry), mã số xét tuyển 7520201.1 + Chuyên ngành Hệ thống điện giao thông…