Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ HỆ ĐẠI TRÀ Chuyên ngành: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC MÁY XẾP DỠ – XÂY DỰNG; CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG Mã ngành xét tuyển: 7520103 (Hệ đại trà)…