Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering) Mã ngành 7520103 + Chuyên ngành Máy xếp dỡ và Máy xây dựng (Handling Equipment and Construction Machinery), mã số xét tuyển 7520103.1 + Chuyên…