Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa có nhiệm vụ đào tạo các kiến thức cơ sở ngành xây dựng (Kết cấu, Nền móng, Vật liệu, Thi công …) cho sinh viên các Khoa liên quan trong trường…

Viện Cơ khí

Giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí chủ động tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và sáng tạo trong và ngoài Trường,…

Khoa Công nghệ thông tin

Kỹ sư CNTT có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, các hệ thống kỹ thuật,…

Khoa Kinh tế vận tải

Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên tiếp tục thi và học nghiên cứu sinh tại các nước như Anh, Nhật, Mỹ, Canada, Thụy Sỹ, Singapore, Nga, Hà Lan, Thái Lan …Trong…