TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG BỐ
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH, CĐ CHÍNH QUY
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH DANH SÁCH

HỆ ĐẠI HỌC

1
Kỹ thuật tàu thuỷ Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi D520122 (chi tiết)
2 Kỹ thuật môi trường D520320 (chi tiết)

HỆ CAO ĐẲNG

1 Điều khiển tàu biển C840107 (chi tiết)
2 Vận hành khai thác máy tàu thủy C840108 (chi tiết)

HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

1 Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Điều khiển tàu biển H840106-101 (chi tiết)
2 Kỹ thuật Công trình Xây dựng H580201 (chi tiết)
3 Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí ô tô H520103 (chi tiết)
4 Kỹ thuật xây dựng CTGT – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường H580205 (chi tiết)
5 Kinh tế vận tải – Chuyên ngành kinh tế vận tải biển H840104 (chi tiết)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
Đối với thí sinh trúng tuyển năm 2016 đợt bổ sung đợt 1 năm 2016
truy cập vào đây

 —————————————————————————————————————————-

LIÊN HỆ
Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
Website: www.tuyensinh.ut.edu.vnwww.ut.edu.vn
Email: tuyensinh@ut.edu.vn – Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt
ĐT: 08 3512 6902 – 08 3512 8360     – Fax: 08 3512 0567

Trả lời