Giới thiệu ngành đào tạo năm 2020

NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 10. Kỹ thuật môi trường
2. Công nghệ thông tin 11. Kỹ thuật xây dựng
3. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 12. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
4. Kỹ thuật cơ khí 13. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
5. Kỹ thuật ô tô 14. Kinh tế xây dựng
6. Kỹ thuật tàu thuỷ 15. Khai thác vận tải
7. Kỹ thuật điện 16. Kinh tế vận tải
8. Kỹ thuật điện tử – viễn thông 17. Khoa học hàng hải
9. Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Chia sẻ.

Leave a Reply