Đề án tuyển sinh 2019

GTS xét tuyển dựa vào điểm: (1) Thi THPT quốc gia năm 2019; (2) Trung bình môn học 3 năm lớp 10, 11, 12 (điểm học bạ) cho tất cả các ngành/chuyên…

Đề án tuyển sinh 2018

GTS xét tuyển dựa vào điểm: (1) Thi THPT quốc gia năm 2018 cho tất cả các ngành/chuyên ngành; (2) Trung bình môn học 3 năm lớp 10, 11, 12 (điểm học…