Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG BỐ
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH, CĐ CHÍNH QUY
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH DANH SÁCH

HỆ ĐẠI HỌC

1
Kỹ thuật tàu thuỷ Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi D520122 (chi tiết)
2 Kỹ thuật môi trường D520320 (chi tiết)

HỆ CAO ĐẲNG

1 Điều khiển tàu biển C840107 (chi tiết)
2 Vận hành khai thác máy tàu thủy C840108 (chi tiết)

HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

1 Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Điều khiển tàu biển H840106-101 (chi tiết)
2 Kỹ thuật Công trình Xây dựng H580201 (chi tiết)
3 Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí ô tô H520103 (chi tiết)
4 Kỹ thuật xây dựng CTGT – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường H580205 (chi tiết)
5 Kinh tế vận tải – Chuyên ngành kinh tế vận tải biển H840104 (chi tiết)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
Đối với thí sinh trúng tuyển năm 2016 đợt bổ sung đợt 1 năm 2016
truy cập vào đây

 —————————————————————————————————————————-

LIÊN HỆ
Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
Website: www.tuyensinh.ut.edu.vnwww.ut.edu.vn
Email: tuyensinh@ut.edu.vn – Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt
ĐT: 08 3512 6902 – 08 3512 8360     – Fax: 08 3512 0567

Chia sẻ.

Leave a Reply