Tuyển sinh Chương trình chất lượng cao bậc Đại học hệ chính quy năm 2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
Số: 558/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Chương trình chất lượng cao bậc Đại học hệ chính quy năm 2018

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã trúng tuyển trong đợt xét tuyển bậc Đại học hệ chính quy Chương trình đại trà của Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM năm 2018, có nguyện vọng đăng ký theo học Chương trình Chất lượng cao của trường.

2. Ngành tuyển sinh

STT

Ngành

Mã ngành

1.

Ngành Công nghệ thông tin 7480201H

2.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp) 7520216H

3.

Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) 7840106101H

4. 

Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Quản lý hàng hải) 7840106104H

5.

Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) 7520207H

6.

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ khí Ô tô) 7520103H

7.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) 7580205111H

8.

Ngành Kỹ thuật Xây dựng 7580201H

9.

Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) 7840101H

10.

Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế Vận tải biển) 7840104H

11.

Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng) 7580301H

12.

Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Quản lý dự án) 7580301H

3. Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/08/2018.

  • Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu); Giấy báo trúng tuyển (Photo)
  • Hình thức: Đăng ký trực tiếp tại Viện Đào tạo Chất lượng cao Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
  • Địa chỉ: Dãy C, lầu 2, P.201, Số 2, đường D3 (đường Võ Oanh mới), Văn Thánh Bắc, 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
  • Website:ut.edu.vn, Email: clc@ut.edu.vn
  • Hotline: 0898 127 130 – Điện thoại: (028) 35 127 130

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

Chia sẽ.

Leave a Reply