Chuyên mục: Uncategorized

Uncategorized
VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIAO THÔNG

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông thuộc trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh các chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ. Viện là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực giao thông tích hợp môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Uncategorized
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

1. Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (áp dụng cho tất cả các ngành)
2.Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 10, 11 và 12 theo khối xét tuyển, áp dụng cho các ngành như sau: Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác tàu biển – 7840106102), Khoa học hàng hải (chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy – 7840106103), Kỹ thuật môi trường (7520320), Kỹ thuật tàu thủy (7520122) và các ngành hệ Đại học chất lượng cao.

Uncategorized
Danh sách trúng tuyển kỳ thi LT, B2 hệ VLVH đợt 2 năm 2017

I. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
II. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
III. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
IV. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VĂN BẰNG 2
V. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN VĂN BẰNG 2
VI. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN BẰNG 2

Uncategorized
Quyết định xét điểm trúng tuyển hệ LT từ CĐ lên ĐH, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận Tải Tp Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp và trình độ Cao đẳng với trình độ đại học.
Căn cứ QĐ 22/2001/QĐ-BGDĐT ngà y 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VLVH ban hành ngày 27/02/2017 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ kết quả kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017;

1 2 3 6