Chuyên mục: Tư vấn – hướng nghiệp

Hướng nghiệp
QUY TRÌNH CHẤM THI SLOGAN – Trường ĐH GTVT TPHCM

Từ ngày 28/6 đến 17 giờ ngày 05/07/2016, 10 slogan được sơ tuyển sẽ được đưa lên mạng để lấy ý kiến nhận xét/like/share của mọi người. Sau khi kết thúc thời gian quy định, chọn 5 slogan có ý kiến tốt/like và chia sẻ/share nhiều nhất để vào vòng chung kết.

Hướng nghiệp
Cuộc thi “Sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM”

Về nội dung:
– Slogan phải thể hiện được uy tín, vị thế, truyền thống, triết lí giáo dục, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi của nhà trường;
– Thể hiện sự cam kết của Nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo.
Về hình thức:
– Slogan có độ dài không quá 10 từ, được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, tiếng nước ngoài; dễ nhớ, dễ hiểu.
– Slogan phải có tính độc đáo, ấn tượng; không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, cá nhân khác đã công bố.

1 2 3 4 5 9