Chuyên mục: Hướng nghiệp

Hướng nghiệp
QUY TRÌNH CHẤM THI SLOGAN – Trường ĐH GTVT TPHCM

Từ ngày 28/6 đến 17 giờ ngày 05/07/2016, 10 slogan được sơ tuyển sẽ được đưa lên mạng để lấy ý kiến nhận xét/like/share của mọi người. Sau khi kết thúc thời gian quy định, chọn 5 slogan có ý kiến tốt/like và chia sẻ/share nhiều nhất để vào vòng chung kết.

Hướng nghiệp
Cuộc thi “Sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM”

Về nội dung:
– Slogan phải thể hiện được uy tín, vị thế, truyền thống, triết lí giáo dục, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi của nhà trường;
– Thể hiện sự cam kết của Nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo.
Về hình thức:
– Slogan có độ dài không quá 10 từ, được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, tiếng nước ngoài; dễ nhớ, dễ hiểu.
– Slogan phải có tính độc đáo, ấn tượng; không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, cá nhân khác đã công bố.

Hướng nghiệp
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường – Ngành mới, cơ hội mới!

Mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật môi trường: đào tạo nguồn nhân lực thực hiện các chiến lược, quy hoạch về bảo vệ môi trường, phát triển ngành công nghiệp môi trường và chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp giao thông vận tải.

1 2 3 4 7