Chuyên mục: Thông báo tuyển sinh

Đại học VLVH
QĐ – Điểm trúng tuyển hệ Đại học hình thức VLVH năm 2018

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-HĐTS ban hành ngày 22/03/2018 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2018 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ Đại học, hình thức VLVH năm 2018 tại Bình Phước;

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy năm 2018

Đối tượng tuyển sinh
Người tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và có một trong các văn bằng dưới đây:
+ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT;
+ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

1 2 3 4 12