Chuyên mục: Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh
Quyết định cho phép Trường ĐH GTVT TP.HCM và Trường ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng CN quản lý Cảng và Logistics

Quy mô tuyển sinh: 80 sinh viên/ năm
Địa điểm đào tạo tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tongmynong
Văn bằng : Bàng cử nhân Quản lý Cảng và Logistics do Trường Đại học Tongmynong cấp

Thông báo tuyển sinh
Quy chế tuyển sinh năm 2015

Quy chế tuyển sinh mới có rất nhiều điểm thay đổi so với dự thảo công bố trước đó bao gồm:
Thang điểm sử dụng là thang điểm 10.
Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trước ngày 30/4 hàng năm thay vì 1/4 như đã công bố.
Điểm liệt: là 1 điểm
Được mang Atlat vào phòng thi

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh các hệ năm 2015

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-10, D840106-102 và D840106-103) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216) thí sinh đăng ký dự tuyển theo các mã ngành quy ước, tuy nhiên chỉ tiêu và điểm trúng tuyển chung theo nhóm ngành. Sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân ngành và chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

Các ngành D520103, D520122, D580201, D580205, D580301 sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh hệ ĐH – CĐ chính quy năm 2014

Ký hiệu trường: GTS

Khối thi tuyển: A & A1.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Sinh viên được phân chuyên ngành sau 04 học kỳ đầu tiên (02 năm học).

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-101 và D840106-102) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216, D480102) điểm xét trúng tuyển chung theo nhóm ngành.

1 9 10 11