Chuyên mục: Thông báo tuyển sinh

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học tại TP HCM – Đợt 1 năm 2016

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
o Phiếu tuyển sinh (theo mẫu).
o Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hệ chính quy (bản sao công chứng).
o Bảng điểm kết quả học tập hệ Cao đẳng chính quy (bản chính).
o Giấy khai sinh (bản sao).
o Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có).

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy chất lượng cao năm 2015

1. NGÀNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH
● Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) – Mã ngành: D840106-101
● Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng – Mã ngành: D580201
● Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô ) – Mã ngành: D520103
● Ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – Mã ngành: D580205
● Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã ngành: D840104

1 8 9 10 11 12