Chuyên mục: Đại học VLVH

Đại học VLVH
Thông báo tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH tại Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp năm 2016

• Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) Mã số 402 chỉ tiêu 80: Sau khi tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành này có khả năng quản trị, tổ chức điều hành các dự án đầu tư xây dựng; lập và thẩm định dự án đầu tư; định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng; quản lý tiến trình thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng; giám sát và quản lý chất lượng dự án xây dựng; thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án, kiểm toán thực hiện dự án…