Chuyên mục: Đại học VLVH

Đại học VLVH
QĐ – Điểm trúng tuyển hệ Đại học hình thức VLVH năm 2018

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-HĐTS ban hành ngày 22/03/2018 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2018 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ Đại học, hình thức VLVH năm 2018 tại Bình Phước;

1 2 3 5