Chuyên mục: Đại học VLVH

Đại học VLVH
Quyết định Xét điểm trúng tuyển hệ LT từ CĐ lên ĐH, VB2 hình thức VLVH Đợt 2 năm 2017

Công nhận 101 thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Vă bằng 2 VLVH đợt  năm 2017 như sau:

23 thí sinh Liên thông ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
13 thí sinh liên thông ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;
07 thí sinh liên thông ngành Kinh tế vận tải biển;
19 thí sinh văn bằng 2 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
15 thí sinh văn bằng 2 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;
25 thí sinh văn bằng 2 ngành Kinh tế xây dựng, có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

Đại học VLVH
Danh sách trúng tuyển kỳ thi LT, B2 hệ VLVH đợt 2 năm 2017

I. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
II. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
III. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
IV. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VĂN BẰNG 2
V. CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN VĂN BẰNG 2
VI. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN BẰNG 2

Đại học VLVH
Quyết định xét điểm trúng tuyển hệ LT từ CĐ lên ĐH, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận Tải Tp Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp và trình độ Cao đẳng với trình độ đại học.
Căn cứ QĐ 22/2001/QĐ-BGDĐT ngà y 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VLVH ban hành ngày 27/02/2017 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ kết quả kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017;

Đại học VLVH
Thông báo kết quả điểm thi TS VLVH đợt 2 năm 2017

Thông báo kết quả điểm thi TS VLVH đợt 2 năm 2017

1 – NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

2- NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP – VĂN BẰNG 2

3- NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG – VĂN BẰNG 2

4- NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

5- NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Đại học VLVH
Thông báo thi tuyển đợt 2 hệ VLVH 2017

Trường ĐH GTVT TP.HCM tiếp tục gia hạn nhận Hồ sơ tuyển sinh và thông báo thời giant hi các ngành thuộc hệ đào tạo VLVH như sau: 
Ngành Xây dựng cầu đường liên thông, Quản lý dự án văn bằng 2 sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 23, 24/12/2017 và vẫn nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 22/12/2017.
Ngành Kinh tê vận tải biển liên thông, Kinh tế vận tải biển văn bằng 2, Xây dựng cầu đường văn bằng 2, xây dựng DD&CN liên thông nếu đủ số lượng mở lớp sẽ tổ chức xét và thi tuyển vào ngày 23, 24/12/17.
Các ngành khác: tiếp tục nhận Hồ sơ đến khi đủ lớp theo quy định sẽ tổ chức thi.

1 2 3 5