Chuyên mục: ĐH – CĐ Chính quy

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy chất lượng cao năm 2015

1. NGÀNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH
● Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) – Mã ngành: D840106-101
● Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng – Mã ngành: D580201
● Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô ) – Mã ngành: D520103
● Ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – Mã ngành: D580205
● Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã ngành: D840104

ĐH - CĐ Chính quy
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015

Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh các hệ năm 2015

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-10, D840106-102 và D840106-103) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216) thí sinh đăng ký dự tuyển theo các mã ngành quy ước, tuy nhiên chỉ tiêu và điểm trúng tuyển chung theo nhóm ngành. Sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân ngành và chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

Các ngành D520103, D520122, D580201, D580205, D580301 sau khi học chung 2 năm sinh viên được xét phân chuyên ngành dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo tuyển sinh hệ ĐH – CĐ chính quy năm 2014

Ký hiệu trường: GTS

Khối thi tuyển: A & A1.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Sinh viên được phân chuyên ngành sau 04 học kỳ đầu tiên (02 năm học).

Điểm trúng tuyển xét theo ngành học đăng ký ngoại trừ:

+ Ngành Khoa học hàng hải (D840106-101 và D840106-102) điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

+ Nhóm ngành điện, điện tử (D520201, D520207, D520216, D480102) điểm xét trúng tuyển chung theo nhóm ngành.

1 6 7 8