Chuyên mục: ĐH – CĐ Chính quy

ĐH - CĐ Chính quy
Quy định V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng và ĐH CQ trường ĐH GTVT TPHCM 2017

1. Đối tượng tuyển thẳng:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
b) Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

ĐH - CĐ Chính quy
Quyết định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào ĐH chính quy năm 2017

Ban hành Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy
tại trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh năm 2017 ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

ĐH - CĐ Chính quy
Đề án tuyển sinh năm 2017 – Trường ĐH GTVT TPHCM

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 (GTS) – Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học, sau đại học, trên đại học về giao thông vận tải; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải và các lĩnh vực có liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1 2 3 4 5 7