Chuyên mục: ĐH – CĐ Chính quy

ĐH - CĐ Chính quy
Thông báo mức điểm đủ điều kiện xét tuyển ĐH chính quy theo kết quả thi PTTH Quốc gia năm 2018

Mức điểm đủ điều kiện xét tuyển đại học chính quy – năm 2018
theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh
trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành; và theo kết luận cuộc họp
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ngày 12 tháng 7 năm 2018;

1 2 3 4 8