Chuyên mục: Thông báo tuyển sinh

ĐH - CĐ Chính quy
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Phương thức 1: xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
Phương thức 2: xét điểm trung bình môn của lớp 10, 11, 12 (theo học bạ THPT)
Điểm trung bình từng môn theo tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11, 12 từ 6.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

1 2 3 12