Chuyên mục: Khoa đào tạo

Khoa đào tạo
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên tiếp tục thi và học nghiên cứu sinh tại các nước như Anh, Nhật, Mỹ, Canada, Thụy Sỹ, Singapore, Nga, Hà Lan, Thái Lan …Trong khoa hiện nay có đào tạo 3 phân ngành gồm: Ngành Kinh tế vận tải, Ngành Kinh tế xây dựng và Ngành Khai thác vận tải.