Author tuyensinh_gtvt

Khoa đào tạo

Khoa có 6 phòng thí nghiệm cho các ngành Tự động hóa, Điện tự động tàu thủy, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp và Kỹ thuật điện cơ sở đáp ứng yêu cầu học tập và NCKH của sinh viên.

Khoa đào tạo

Khoa Hàng hải là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM. Với quá trình hình thành và phát triển trên 30 năm, Khoa đã đào tạo trên 2.000 sinh viên, nhiều sinh viên đã trở thành cán bộ lãnh đạo trong ngành, các thuyền trưởng, sỹ quan hàng hải hoặc trở thành các doanh nhân thành đạt.

Khoa đào tạo

Khoa có nhiệm vụ đào tạo các hệ cao đẳng, đại học và cao học với gần 1.000 sinh viên và học viên. Đồng thời Khoa tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.

Khoa đào tạo

Khoa có nhiệm vụ đào tạo các kiến thức cơ sở ngành xây dựng (Kết cấu, Nền móng, Vật liệu, Thi công …) cho sinh viên các Khoa liên quan trong trường cũng như phụ trách các chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình

1 20 21 22 23