Author tuyensinh_gtvt

ĐH - CĐ Chính quy Thông báo phát động chương trình hành trình kết nối "Tư vấn hướng nghiệp-Tuyển sinh năm 2018"

1. Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (áp dụng cho tất cả các ngành)
2.Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 10, 11 và 12 theo khối xét tuyển, áp dụng cho các ngành như sau: Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác tàu biển – 7840106102), Khoa học hàng hải (chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy – 7840106103), Kỹ thuật môi trường (7520320), Kỹ thuật tàu thủy (7520122) và các ngành hệ Đại học chất lượng cao.

Uncategorized Môi trường và Giao thông

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông thuộc trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh các chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ. Viện là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực giao thông tích hợp môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 27