Author tuyensinh_gtvt

ĐH - CĐ Chính quy

Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
1/ Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thilàm đơn (theo mẫu) và nộp về cho hội đồng tuyển sinh Trường trong thời gian quy định.
2/ Thời gian nhận đơn: từ 7h30 ngày 22/12/2017 đến 16h30 ngày 01/01/2018
(Trường hợp đơn gửi bằng đường bưu điện, Hội đồng sẽ căn cứ thời gian theo dấu bưu điện).
3/ Lệ phí chấm phúc khảo: 30.000 đồng/thí sinh/môn
4. Nơi nhận đơn phúc khảo

Đại học VLVH

Trường ĐH GTVT TP.HCM tiếp tục gia hạn nhận Hồ sơ tuyển sinh và thông báo thời giant hi các ngành thuộc hệ đào tạo VLVH như sau: 
Ngành Xây dựng cầu đường liên thông, Quản lý dự án văn bằng 2 sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 23, 24/12/2017 và vẫn nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 22/12/2017.
Ngành Kinh tê vận tải biển liên thông, Kinh tế vận tải biển văn bằng 2, Xây dựng cầu đường văn bằng 2, xây dựng DD&CN liên thông nếu đủ số lượng mở lớp sẽ tổ chức xét và thi tuyển vào ngày 23, 24/12/17.
Các ngành khác: tiếp tục nhận Hồ sơ đến khi đủ lớp theo quy định sẽ tổ chức thi.

Đại học VLVH

 Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả thi tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017 các ngành như sau:

Ngành Kinh tế xây dựng- chuyên ngành Kinh tế xây dựng hệ liên thông đại học vừa làm vừa học tại Thủ Đức.
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học tại Sóc Trăng.

1 2 3 4 25