Author tuyensinh_gtvt

Đại học VLVH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận Tải Tp Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp và trình độ Cao đẳng với trình độ đại học.
Căn cứ QĐ 22/2001/QĐ-BGDĐT ngà y 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VLVH ban hành ngày 27/02/2017 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
Căn cứ kết quả kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017;

Đại học VLVH

Thông báo kết quả điểm thi TS VLVH đợt 2 năm 2017

1 – NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

2- NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP – VĂN BẰNG 2

3- NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG – VĂN BẰNG 2

4- NGÀNH XÂY DỰNG DD&CN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

5- NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

ĐH - CĐ Chính quy

Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
1/ Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thilàm đơn (theo mẫu) và nộp về cho hội đồng tuyển sinh Trường trong thời gian quy định.
2/ Thời gian nhận đơn: từ 7h30 ngày 22/12/2017 đến 16h30 ngày 01/01/2018
(Trường hợp đơn gửi bằng đường bưu điện, Hội đồng sẽ căn cứ thời gian theo dấu bưu điện).
3/ Lệ phí chấm phúc khảo: 30.000 đồng/thí sinh/môn
4. Nơi nhận đơn phúc khảo

1 2 3 4 26