Hướng dẫn nhập học

GTS hướng dẫn tra cứu kết quả xét tuyển, xác nhận và nhập học tại Trường từ ngày 07/10/2020 đến ngày 11/10/2020.